ŻYWNOŚĆ

Unia Europejska jest znaczącym producentem i konsumentem żywności.

Zajmujemy się zarówno surowcami spożywczymi, jak i gotowymi produktami.

Source Quelle posiada w ofercie olej słonecznikowy