Ochrona danych Source Quelle

Właścicielem domeny internetowej oraz treści publikowanych na stronie internetowej www.SourceQuelle.eu jest spółka Source Quelle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-924), ul. Niekłańska 35 lok. 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000961103,
NIP: 1133053645, REGON 52150621300000.

Dane zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Source Quelle Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych na stronie internetowej www.SourceQuelle.eu. Niedozwolone jest wykorzystywanie danych, informacji, elementów graficznych, fotografii, danych personalnych, znajdujących się na stronie internetowej bez wyraźnej i pisemnej zgody Source Quelle Sp. z o.o.
Treści publikowane na stronie internetowej www.SourceQuelle.eu podlegają ochronione prawnej. Ich kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie, w tym umieszczenie linków do strony www.SourceQuelle.eu, wymaga uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody spółki Source Quelle Sp. z o.o.